User

Caulking Guns

Caulking Guns

 • 1 variants

  Professional caulking gun

  REF: 50264

  365 x 220 x 60 mm

  0.753 kg

 • 1 variants

  Caulking gun

  REF: 50262

  365 x 210 x 55 mm

  0.646 kg